Publicat en Actes

Acta assemblea ordinària 1/10/2016

asse3 asse2

Essent les 17,30 hores, en segona convocatòria comença l’assemblea amb el següent punts de l’ordre del dia:

1.- Aprovació, si escau, de l’acta de l’assemblea anterior.

Es sotmet a votació i s’aprova per unanimitat.

2.- Memòria activitats curs 2015/2016.

A continuació es procedeix a explicar la Memòria del curs anterior i com s’ha dut a terme les diferents activitats organitzades i/o participades per l’APIMA. Continua llegint “Acta assemblea ordinària 1/10/2016”

Publicat en Actes

Acta reunió direcció 15/09/2016

ACTA REUNIÓ DIRECTORA (15/09/2016)

LIQUIDACIÓ: ens passa la liquidació del curs 2015/2016, pendent comprovar i fer transferència.

Ens demana si ja tenim el pressupost d’aquest curs: pendent fer-lo i aprovar-lo per assemblea. A la pròxima reunió ja li podrem passar.

CIRCULARS: tal i com es va acordar, l’escola passarà les circulars per correu electrònic; n’hi ha molts que no estan actualitzats. Es demana un esforç per part de tots per poder tenir al dia aquesta base de dades. Continua llegint “Acta reunió direcció 15/09/2016”

Publicat en Actes

Acta Assemblea 07/09/2016

Aquests son els punts que es tractàren a la reunió de l´APIMA del passat 07 de setembre a les 20.30

WEB: La proposta de millora de la web de l’escola que feren un grup de pares a finals del curs passat, ja està presentat a la direcció de l’escola. Esperam la reunió amb la directora per saber si es duran a terme els acords pactats amb ella. Hi ha 3 punts importants en la millora de la web: informació actualitzada, privacitat de les fotos dels alumnes i comoditat de navegació per la pàgina.

Recordam que les circulars aquest any seràn per correu electrònic.

Es comenta que hi ha un llistat d’alumnes d’ESO penjat a la web, segurament vulnera la llei de protecció de dades.

MENJADOR: l’escola encara no ha comunicat com es farà la domiciliació o quines seran les quotes d’enguany.

DOMICILIACIONS: a partir d’aquest curs es pot domiciliar llibres, extraescolars i menjador.

LIQUIDACIÓ APIMA: hi ha hagut menys ingressos dels esperats per problemes amb les decisions que es va prendre de no domiciliar l’APIMA. Aquest any, de moment, no s’acceptaran domiciliacions; les quotes es pagaran per transferència i s’adjuntarà el justificant a la fitxa de soci.

Ens han augmentant les comissions bancàries. Es mirarà de fer el canvi a Triodos si en mantenen les condicions millorades.

A l’assamblea general de l’APIMA s’ha d’acordar com invertim les ajudes a l’escola, ja que s’està d’acord en que no es vol invertir en infrastructures com fins ara.

També s’ha d’acordar a l’assamblea com invertim els doblers per a l’ajuda dels viatges dels alumnes. La majoria de tutors no s’hi han volgut implicar. Hi hauria d’haver implicació per part dels pares.

INSCRIPCIÓ APIMA: s’acorda que el dia de l’assemblea sigui l’1 d’octubre horabaixa. Es contactarà amb Lila i els contes perquè facin activitats pels nins.

La data límit per fer-se soci de l’APIMA serà fins dia 20 de Novembre.

Després d’un gran debat, s’acorda que si algú es vol fer soci després d’aquesta data la quota pujarà a 50€, però que no es negarà a ningú l’accés a l’APIMA.

ESCOLA DE PARES: hi ha una mare assistent que es proposa per fer escola de pares (ja que ella es dedica professionalment a n’això) enfocat als alumnes preadolescents i adolescents. Deixa la proposta a la junta directiva.

CARRIL BICI: es vol fer una proposta a l’ajuntament per part de l’APIMA perquè facin un carril bici que passi per davant l’escola.

HORARI ESO: Es proposa que els alumnes d’ESO que tenen 2 horabaixes sense classe, puguin quedar al centre (a la biblioteca o fent una extraescolar de reforç) fins a les 17h que surten els germans de primària. Aquesta proposta ja es va fer a la directora el curs passat i no li va agradar massa. Es tornarà a insistir.

 

Publicat en Actes

Reunió amb la directora 7 jul 2016

Un dels nostres objectius és apropar i involucrar els pares i mares amb l’APIMA i l’escola. Per això, cada vegada que tinguem una reunió de l’APIMA o amb la directora, vos n’enviarem un resum. Igualment, podreu llegir les actes d’aquestes reunions.

Dia 7 de juliol ens hem reunit amb na Dolors, directora de l’escola, per tancar alguns temes d’aquest curs i començar a preparar el curs vinent:

– A partir del curs vinent es podrà domiciliar el menjador i les activitats extraescolars.

– El menjador es podrà pagar per mesos sencers i poder, d’aquesta manera, beneficiar-se d’un descompte. Els preus i la operativa es publicaran a principi de curs.

– Encara no se sap quin horari han de fer els alumnes de secundària adaptant-lo al nou pla de la conselleria, que disminueix en 2 hores lectives a la setmana. L’escola vol intentar que sigui el més semblant al de primària per facilitar les recollides dels alumnes.- Desde fa bastants de mesos s’està insistint per part de l’APIMA que es millori la web de l’escola. Avui se li ha entregat un document que han realtzat varis pares on redacten els que ells pensen en que s’hauria de millorar. Fa un temps qud l’escola treballa en una web nova, però degut a la falta de temps no avança. Se li proposa que sigui una persoa externa que realitzi aquest web i que, després, sigui la pròpia escola que en dugui el manteniment. Acordam que durant el mes de setembre s’intentarà fer la web per part de l’escola i si no ho aconsegueixen, s’acolliran a la nostra opció.

– Recordarà als professors que a l’aula virtual tenen un calendari de google i que l’han d’anar actualitzant.

– A partir del curs vinent totes les circulars de l’escola seran per correu electrònic. D’aquesta manera s’assegura que tots els pares reben la informació i no s’extravia el paper pel camí, que pares separats rebin els dos la circular… i afegim un gran estalvi de paper i econòmic.

– Amb el nou canvi, les ràtios a partir d’ara són de 25 alumnes. Però sempre poden augmentar pernecessitats de la conselleria i que, això, ells no ho tenen previst.

– Desde l’escola concertada s’està demanant que no es dugui a terme el desdoblament d’anglès a secundària ja que no els augmenten les hores de professors i que els professors que ells tenen no disposen de la titulació requerida.

I això és un resume del més important del que s’ha xerrat. La pròxima reunió ja serà el setembre. Vos anirem informant.